Kontakt


R.K.C., spol. s r.o.

Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR na okresnom súde v Trnave, v oddieli Sro, vložka číslo: 15372/T

 

Poštová adresa a elektronické kontakty

A: Na Hlinách 1/D, 917 01 Trnava, Slovakia

U: www.rkc.systems

P: 00421 (915) 711 745 (Slovak Telecom)

E: robert.kormanak@rkc.systems

S: robert_kormanak

 

Fakturačné údaje

Business ID / IČO: 36 265 012

Business VAT ID / IČ DPH: SK2021885701

Business TAX ID / DIČ: 2021885701

Spoločnosť, R.K.C., spol. s r.o. je platcom DPH

 

Bankové spojenie

IBAN: SK52 0900 0000 0051 1761 7314

BIC: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.