Úvod

Vítame Vás na webstránke spoločnosti
R.K.C., spol. s r.o. so sídlom v Trnave.

Naša spoločnosť sa primárne zameriava na poradenské a manažérske služby pre podnikové riadenie v oblasti riadenia kvality, riadenia podnikových procesov, riadenia projektov, riadenia rizík a riadenia IT služieb.

Misia a vízia spoločnosti


Všetky naše odborné služby a riešenia vychádzajú zo svetovo akceptovaných metodík a štandardov (best practices/good practices) najmä na báze medzinárodných noriem ISO, kde aktívne pôsobíme v oblasti medzinárodnej technickej normalizácie:

● Technická komisia TC176 - Riadenie kvality

● Technická komisia TC258 - Riadenie projektov, programov a portfólia

● Technická komisia JTC1/SC7 - Softvérové inžinierstvo

● Technická komisia JTC1/SC40 - Riadenie iT služieb

Sme aktívnymi členmi Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK) a národnej pobočky PMI Slovensko.

Ponúkané riešenia


Ponúkame riešenia pre podnikové procesy najmä v nasledovných oblatiach:

● Riadenie kvality (ISO 9001, ISO 10005)

● Riadenie konfigurácií (ISO 10008)

● Riadenie projektov (ISO 21500)

● Riadenie programov (ISO 21503)

● Riadenie portfólia projektov (ISO 21504)

● Softvérové inžinierstvo (ISO 12207)

● Informačná bezpečnosť (ISO 27000)

● Podnikové havarijné plánovanie a bezpečnosť (ISO 22301)

Ponúkané služby


Naše služby pre podniky a spoločnosti spočívajú v nasledovných oblastiach:

● mapovanie, navrhovanie a popisovanie podnikových procesov

● tvorba normatívnych dokumentov

● školiaca činnosť a koučing

● auditovanie a posudzovanie

● riadenie interných aj externých projektov

 

Odborné školenia


Naše služby pre podniky a spoločnosti spočívajú v nasledovných oblastiach:

● mapovanie, navrhovanie a popisovanie podnikových procesov

● tvorba normatívnych dokumentov

● školiaca činnosť a koučing

● auditovanie a posudzovanie

● riadenie interných aj externých projektov

 

Odborný seminár QIT


Pravidelne organizujeme odborný seminár pre odbornú verejnosť na Slovensku, Čechách a na Morave
pod názvom QiT (Quality in IT).

Odborný seminár sa koná každoročne v mesiaci január a je obsahovo zameraný na vybrané odborné témy a súvisiace medzinárodné štandardy ISO - riadenie kvality IT, riadenie konfigurácií, riadenie projektov, programov a portfólia projektov, riadenie SW aktív, podnikové havarijné plánovanie a bezpečnosť, softvérové inžinierstvo a informačnú bezpečnosť.

Detaily ohľadom aktuálneho programu a účasti ponúka samostatná webstránka www.seminar-qit.sk.